Przyrząd do sprawdzania szczelności mufy Prs1 przed piankowaniem, dla otworów 18 – 20 mm.

Przyrząd do sprawdzania szczelności mufy Prs2 dla otworów 24,5 mm.

Korek uszczelniający otwór 18 – 20 mm, również jest w ofercie.

W ofercie jest sprężarka do wytworzenia ciśnienia w mufie lub pompka nożna 1-cylindrowa z manometrem.

Korek uszczelniający – w sytuacji istniejących dwóch otworów w nasuwce. Do średnic otworów 20 i 24,5 mm.